maanantai 30. maaliskuuta 2015

Miehityspolitiikan muutos – alueesta luopuminen näköpiirissä

Näkymä Vieljärven kylästä

Itä-Karjalan miehityshallinnossa elettiin varsin kauan sitä silmälläpitäen, että alue jää Suomen yhteyteen ja venäläinen väestö siirrettäisiin pois. Selkeimmin tämä näkyi kansallisryhmien erottelussa erilaisissa käytännön kysymyksissä kuten esim. palkoissa, elintarvikeannoksissa ja kouluopetuksessa. Vuosi 1943 toi voimakkaammin esin toisenlaisen lopputuloksen mahdollisuuden, vaikkeivat kaikki olleetkaan valmiita sitä tunnustamaan.

Jo vuoden 1942 aikana esitettiin kansallisen erottelun poistamista työtehoperustein, Toisaalta mm. kouluopetuksen järjestämistä haluttiin esimerkiksi Repolassa asuville ukrainalaislapsille ja myös leirien lapsille, mutta miehtiyshallinnossa suhtauduttiin ehdotuksiin penseästi. Vasta ulkopuolinen paine pakotti syksyllä 1943 täydelliseen muutokseen.

Neuvostoliitto kiinnitti ulkovaltojen huomiota suomalaiseen Itä-Karjalan miehityspolitiikkaan jo tammikuussa 1942 julkaistussa nootissa. Vuoden 1943 aikana Neuvostoliiton proganda miheityshallintoa vastaan voimistui. Suomalaisten väitettiin surmaavan viattomia ihmisiä ja polttavan kokonaisia kyliä sekä saattavan väestön kurjuuteen ja nälänhätään. Sotilaat harjoittivat rosvousta. Myös palkkauksen erotteluun viitattiin. Vastaavaa progandaa levitettiin myös rintamalinjan yli siiviliväestölle.

Suomen Wasingtonin lähetystö oli saanut tietoon neuvostoprogandan väitteet ja pyysi asiasta selvitystä. Tiedustelu esitettiin 9. lokakuuta 1943 Päämajalle, mistä se lähetettiin ItäKar.SE:aan. Sotilashallintokomentaja torjui vastauksessaan väitteet paikkansapitämättöminä. Vastaus oli totuudenmukainen tarkasteltaessa vastaushetken tilannetta, mutta väitteissä oli kylää perää, kun ajatellaan koko miehityskautta.

Tasapalkkaisuuteen siirtyinen oli tapahtunut jo elokuussa ja kuolleisuuskin oli ollut jo vuoden verran kohtuullisissa luvuissa, mutta ei ennen sitä. Myös elintarvikejakelussa tasavertaisuus toteutui lokakuun 1943 taulukoissa.
Lokakuun 5. päivänä laaditussa muistiossa selostettiin leirien todellista luonnetta ja mainittiin niiden tarkoituksena olleen ”vieraan” venäläisen väestön sijoittaminen leiriin, missä tämän väestönosan huolto, työhön käyttäminen jne. voitiin saada tarkoituksenmukaisesti järjestetyksi. Varsinaisen internointitehtävän todettiin jääneen toissijaiseksi – vaikka jälkeenpäin miehityshallinnon sisältä tarkasteltuna oli juuri siitä lähinnä kyse. Pian tämän jälkeen leirien nimi muutettiin siirtoleiriksi, Keskitysleiri-nimitys jäi Kolvasjärven ja Kinnasvaaran leireille, joissa säilytettiin epäluotettavana pidettyä ainesta.
Kun liittoutuneiden johtajat kokoontuivat joulukuussa 1943 Teheraniin, Stalin esitti suomalaiset yhtä julmina venäläistä väestöä kohtaan kuin saksalaiset.

Evakuointisuunnitelmat ja alueen tyhjentäminen

Suomen ylimmälle valtiojohdolle selvisi viimeistään loppuvuodesta 1943, että Itä-Karjala ei kuuluisi Suomeen tulevan rauhansopimuksen jälkeen. Stalin oli Teheranissa valmis puhumaan vain Moskovan rauhan rajoista. Suomi vastasi myös Kremlin rauhanaloitteeseen, joka vöitettiin Suomeen 20. marraskuuta, Tuolloin oli myös tunnustettava oleellisesti heikentynyt sotilaallinen tilanne, kun Saksan pihdit Leningradin ympäriltä avautuivat.

Itä-Karjalan evakuoinitia varten oli valmistunut ensimmäinen suunnitelma 21. marraskuuta, Evakuointikäskyn luonnos valmistui ItäKar.SE:ssä 26. marraskuuta. Tuolloin pidettiin vielä mahdollisena suomensukuisen väestön evakuoimista. Myöhemmin vuoden lopulla väestön avakuointiajatuksesta luovuttiin Ylipäällikön kannan mukaisesti. Siviiliväestön siirtymisen tuli olla täysin vapaaehtoista, mutta se olisi tehtävä mahdolliseksi.

Kun sotilaskomentaja pyysi vahvistusta näihin puheisiin, hänelle annettiin kirjalliset ohjeet, joiden mukaan epäkansallista väestöä ei tule vakuoida, Karja evakuoidaan vain, jos sen omistajat evakuoidaan. Materiaali oli evakuoitava vain, jos se oli tuotu Suomesta tai miehityksen aikana sotilashallinnon toimesta rakennettu. Salaiseksi määrättyä suunnitelmaa ei saanut käsitelläa alue-esikuntia alemmissa portaissa.

Kannaksen suurhyökkäys muutti nopeasti tilanteen. Evakuoinnin toimeenpanokäsky annettiin 16.kesäkuuta 1944 klo 1.30. Päämaja määräsi, ettei paikallista väestöä evakuoida. Jos väestöä kuitenkin oma-aloitteisesti alkaa liikehtiä kohti Suomea, oli sitä rauhoitettava ja ohjattava laadittujen suunnitelmien mukaisesti, Tilanteen nopea muuttuminen herätti paikallisessa väestössä suurta hämmennystä, mitä lisäsivät viranomaisten ristiriitaiset ohjeet, jopa ohjeitten vastainen toiminta.

Kaikkiaan Suomeen siirtyi runsas 3 prosenttia alueen siviiliväestöstä, yhteensä 2799 henkeä. Eniten siirtyjiä oli Kiestingistä ja Uhtualta sekä Repolasta ja vähiten Äänisniemeltä sekä Kontupohjasta ja leireistä kustakin alle yhden prosentin. Vienan piiri sai olla sotatoimilta rauhassa aivan sodan loppuun asti. Viimeinen episodi suomalaisten vetäytymisessä oli Repolan, Rukajärven sekä Porajärven jäljellä olevien kylien luovuttaminen neuvostoviranomaisille välirauhansopimuksen jälkeen. Viimeinen suomalaisten jättämä kylä oli Repolan alueen Lusma, josta lähdettiin 28. syyskuuta 1944 kello 16.45 nimenomaan neuvosto-osapuolen vaatiman yhteisen katselmuksen jälkeen. Läsnä oli Neuvostoliiton edustajana eversti Petrov ja Suomen puolelta aluepäällikkönä toiminut kapteeni Mörsky. Vastapuolen pyynnöstä suomalaiset toimittivat Lusmaan muona-anokset lokakuun alkuun asti, sillä neuvostoliittolaisilla ei ollut kertomansa mukaan mahdollisuutta järjestää muonitusta heti.


Lähdeaineisto Jatkosodan historia 4 ISBN 951-0-15330-3 4.osa

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti