perjantai 1. toukokuuta 2015

Asekätkentäjuttu

Asekätkentä kuuluu Suomen historian vaikeisiin asioihin.

Päämajan operatiivisella osastolla ryhdyttiin loppukesällä 1944 miettimään, miten puolustus olisi hoidettava, jos rintamalinjat siirtyisivät Sis-Suomeen tai maa miehitettäisiin. Pohdinta johti suunnitelmaan aseiden kätkemisestä sissisotaa ja ainakin osittaista liikekannallepanoa varten.

Suunnitelman laativat everstiluutnantti U.S. Haahti sekä majurit Reino Lukkari ja Reino Arimo, jotka hyväksyttivät sen päämajan operatiivisella osaston päälliköllä eversti Valo Nihtilällä. Virallisesti toiminta pantiin käyntiin maan korkeimman sotilasjohdon ja hallituksen tietämättä, mutta moni oli asiastaa tietoinen.

Asekätkentä toteutettiin kotiuttamisen yhteydessä syyskuusta 1944 alkaen. Suojeluskuntapiireihin nimitettiin kätkentää johtavat upseerit, jotka keräsivät ympärilleen luotettavan avustajajoukon. Toiminta kasvoi suoranaiseksi kansanliikkeeki, sillä sen piirissä oli noin 5000 miestä. Vuoden loppuun mennessä aseita ja varusteita varastoitiin noin 35 000 miestä varten.

Näin laaja toiminta ei pysynyt salassa, Ensimmäiset kätköt löydettiin jo marraskuussa, mutta asekätkennän todellinen laajuus alkoi paljastua vasta toukokuussa 1945. Tuollooin varastoitujen tavaroiden anastamisesta kiinnin jäänyt Lauri Kumpulainen marssi kätkijöiden koston pelossa valvontakomission Oulun edustajan luo.

Valvontakomissio vaati Suomen hallitusta tilille asiasta. Tilanne oli vakava, sillä jos Neuvostoliitto olisi tarvinnut verukkeen maan miehittämiselle, tässä olisi ollut sellainen. Vähitellen valvontakomission asenne lientyi, kun se vakuuttui siitä, että kysymyksessä oli pelkkä sotilaalinen varotoimenpide.

Asekätkennän tutkinnasta tuli jättiläisurakka, joka antoi kommunistien hallitsemalle Valpolle tilaisuuden huseerata miten tahtoi. Se suoritti laajoja pidätyksiä, ja kuulusteltujen määrä nousi useisiin tuhansiin.

Syyllisten rankaisemista varten säädettiinn erillislaki ”aseellisen toiminnan luvattoman valmistelun rankaisemisesta”. Vuosina 1947-1949 pidetyssä oikeudenkäynnissä nostettiin syytteet yli 2000 henkilöä vastaan, joista lähes 1500 tuomittiin vankeuteen. Ankarimman tuomion sai everstiluutnantti Haahti, kuusi vuotta kuritushuonetta. Useimmat vapausrangaistukset olivat alle puolen ehdollisia tuomioita.

Asekätkentä

Marttisen miehet: asekätkijäveljet

Asekätkentä

Viimeiset asekätköt paljastuivat vuosien päästä
Asekätkentä

Asekätkentä Keski-Suomessa

Mitä asekätkennässä tapahtui?

Asekätkentä pelasti Suomen

Asekätkentätuomiot on purettava

Merja Pohjankoski: Asekätkentä

Inkeriläiset

Suomeen siirrettiin sotavuosina 1943-44 Inkeristä yli 63000 vapaaehtoista suomenheimolaista. Väestönsiirron tärkeimpänä motiivina ei ollut heimohenkinen avustushalu vaan Suomen huutava työvoimapula. Vasta loppuyksyllä 1943 siirrot alkoivat saada humanitaarisen motiivin, kun inkeriläiset uhkasivat jäädä taistelujen jalkoihin.

Suomessa inkeriläisten työpanos tuntui aluksi pääasiassa maataloudessa, mutta myöhemmin heitä sijoitettiin myös teollisuustöihin. Inkeriläisten ja suomalaisten suhteet muodostuivat varsin tyydyttäviksi, vaikka sotavuosien taloudellinen ahdinko ja ennakkoluulot synnyttivät myös ongelmia. Inkeriläisiä vieroksuttiin ”ryssäläisinä”, eivätkä kommunismin omaksuneet inkeriläiset puolestaan kotiutuneet Suomeen.

Inkeriläsiä ryhdyttiin palauttamaan Neuvostoliittoon välirauhan jälkeen talvella 1944-1945. Kotiuttaminen oli ehdottoman pakollista vain sotilashenkilöiden ja turvattomien lasten osalta, muuten se tapahtui pääasiassa vapaaehtoisesti, epävarmuuden ja koti-ikävän ajamana. Tosin myös siviilien kotiutuksissa ilmen painostusta ja pakolla uhkaamista, Vain 8000 inkeriläistä jäi Suomeen, ja heistäkin puolet siirtyi pian pakkoluovutusten pelossa Ruotsiin.

Neuvostoliittoon palasi noin 55 000 inkeriläistä. Vastoin lupauksia heitä ei viety kotiseuduilleen, vaan eri puolille Neuvostoliittoa. Vuonna 1949 heille annettiin lupa muutaa Neuvosto-Karjalaan, mutta Inkerinmaalle Leningradin seudulle he pääsivät vasta vuodesta 1956 lähtien.

Inkeriläiset

Inkerin historia

Inkeriläisten siirrot

Inkeriläiset

Inkeriläisten siirto vuonna 1943

Lähdeaineisto Suomi kautta aikojen ISBN 951-8933-60-X

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti