perjantai 15. toukokuuta 2015

Fagerholmin hallitus – käänne politiikassa

K-A. Fagerholm

Vuosi 1948 merkitsi monessa suhteessa käännekohtaa Suomen sodanjälkeisessä politiikassa. Suomen ja Neuvostoliiton turvallisuuspoliittiset intressit yhdistänyt YYA-sopimus solmittiin huhtikuussa. Näistä sitoumuksista huolimatta Suomi ei näyttänytkään liikkuvan Tsekkoslovakian tavoin sosialistiseen leiriin.

Sisä- ja myös ulkopolitiikassa sekä suhteessa Neuvostoliittoon käännettä merkitsi poliittisen linjan irtautuminen ”kolmen suuren yhteistyöstä”, joka oli leimannut sodanjälkeisiä vuosia. Mauno Pekkalan enemmistöhallitus sai väistyä kesällä 1948 pidettyjen eduskuntavaalien jälkeen.

Vaalit olivat ennätyksellisen vilkkaat: äänestysprosentti kohosi kuusi prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin edellisten vaalien ennätysluku eli 81 prosenttiin. Myös vaalien tulos kuvasti kansalaisten tahtoa muutokseen. Kansandemokraattien ääniosuus väheni edellisten vaalien 23,5 prosentist 20,2 prosenttiin. SKDL:n edukuntaryhmä pieneni 51:stä 38:aan.

SKDL:n tappion karvautta lisäsi se, että kaksi muuta suurta puoluetta, SDP ja maalaisliitto, menestyivät erinomaisesti. Maalaisliitto sai seitsemän lisäpaikkaa, ja sosiaalidemokraatitkin lisäsivät edustajamääräänsä viidellä.
Hallituspoliittisen muutoksen takana ei ollut yksin voimasuhteiden heilahtaminen eduskunnassa, myös presidentti Paasikivi oli syvästi pettynyt kommunistien toimintaan ja heidän epäisänmaalliseksi luonnehdittavaan politiikkaansa. Tästä ja vaalien kommunsteille epäsuotuisasta tuloksesta huolimatta hallitusneuvottelut aloitettiin vanhalta kolmen suuren pohjalta. Presidentti antoi hallituksen muodostajan tehtävän K-A.Fagerholmille.

Kommunistit tekivät neuvottelujen alusta alkaen sellaisen virheen, että he lähtivät niihin täysin piittaamatta vaalien tuloksesta. Ylimieliseen asenteeseen saattoi vaikuttaa luottamus liittoutuneitten valvontakomission puheenjohtajan jäähyväispuheessaan edellisenä vuonna esittämäään linjanvetoon: Neuvostoliitto ei puutu siihen, mikä hallitus Suomella on, mutta Neuvostoliitto reagoi sen mukaan mikäs hallitus Suomella on. Sdanovin lausunnon voi hyvin tulkita kommunisteille annetuksi tuenilmaisuksi.

Kaiken kaikkiaan hallitusneuvotteluista tuli vaikeat. Kommunistit vaativat kuutta ministerinpaikkaa ja olivat valmiit myöntmään maalaisliitolle ja sosiaalidemokraateille vain viisi paikkaa kummallekin. He esittivät Fagerholmille myös vaatimuksen, että hallitusohjelman lisäksi oli laadittava salainen ohjelma.
Liiallisine vaatimuksineen kommunistit pelasivat itsensä pois halllitusyhteistyötä. Fagerholm ei halunnut muodostaa hallitusta ilman kommunisteja maalaisliiton kanssa, ja niin presidentti valtuutti hänet muodostamaan sosiaalidemokraattien vähemmistöhallituksen.

Kommunisteille jääminen hallitusyhteistyön ulkopuolelle oli suuren luokan tapahtuma. Sillä hetkellä tuskn kukaan kuitenkaan saattoi aavistaa, että kommunistit pysyisivät poissa Suomen hallituksista lähes kaksi vuosikymmentä.
Presidentti Paasikivi antoi täyden tukensa Fagerholmin hallituksen ”normalisointitoimenpiteille”, joilla Suomea luotsattiin kohti rauhallisempia ja turvallisempia aikoja.

Arabian lakko


Lähdeaineisto Suomi kautta aikojen ISBN 951-8933-60-X

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti