keskiviikko 6. toukokuuta 2015

Suomi ratifio Pariisin rauhansopimuksen

Porkkalan alueen rajalla matkustajajunan ikunat peitetään luukuilla, ja junaan vaihdetaan neuvostoliittolainen veturi.

Välirauhan jälkeen Suomella oli kaksi mahdollisuutta, joko solmia erilliset rauhansopimukset Neuvostoliiton ja toidaalta Iso-Britannian kanssa tai osallistua kansainväliseen rauhankonferenssiin. Suomen valtuuskunta saapui Pariisin rauhankonferenssiin elokuussa 1946. Suomen valtuuskunta yrittää ottaa esille Karjalan palauttamisen tai ainakin rajojen tarkistuksetn sekä sotakorvausten alentamisen. Neuvostoliiton ulkominiseri Vjatseslav Molotov torjuu aiheet: Neuvostoliitolta ei ole odotettavissa lievennyksiä. Rauhansopimus vahvistaa välirauhassa sovitut rajat ja määrittää tarkoin Suomen armeijan vahvuuden ja aseistuksen, Eduskunta hyväksyy rauhansopimuksen yksimielisesti 27. tammikuuta. Suomi allekirjoittaa sopimuksen 10. helmikuuta ja ratifio sen 18.helmikuuta. Neuvostoliitto ratifioi Suomen rauhansopimuksen elokuun lopussa.

Valvontakomissio

Jatkosodan loppuvaiheessa solmitun välirauhansopimuksen perusteella liittoutuneet muodostivat Suomen valvontakomission, joka huolehti Neuvostoliiton ja Ison-Britannian puolesta sopimusehtojen täytäntöönpanosta ja valvonnasta. Valvontakomissio asettuu Helsinkiin hotelli Torniin. Valvontakomission puheenjohtajana toimii neuvostoliittolainen kenraalieversti Andrei Zdanov, yksi Stalinin lähimmistä apulaisista ja seuraajaehdokkaista, ja komissio toimii Neuvostoliiton ylimmän sodanjohdon alaisena. Valvontakomission tehtävät koskevat mm. Suomessa olevien saksalaisten aseistariisuntaa, eräiden lentokenttien asettamista Neuvostoliiton ilmavoimien käyttöön, Suomen puolustusvoimien saattamista rauhan kannalle, sotavankien luovuttamista, suomalaisten alusten asettamista liittootuneiden käyttöön ja erinäisten järjestöjen lakkauttamista sekä sotasyyllisyyskysymysta, Valvontakomissio poistuu Suomesta 26. syyskuuta, kun Pariisin rauhansopimus on ratifioitu. Hotelli Torni joutuu täysremonttiin, sillä asumisen jäljet ovat ankarat ja lisäksi asukkaat vievät muassaan mm saniteettiposliinia ja vesihanoja.

Porkkalan alue

Porkkalanniemi ja Upinniemi, niiden edustalla oleva saaristo sekä mannerta pohjois- ja länsipuolelta -Degerbyn kunta sekä osia Espoon , Kirkkonummen, Siuntion ja Inkoon kunnista – on vuokrattu Neuvostoliiton sotilastukikohdaksi 50 vuodeksi 29. syyskuuta 1944 alkaen. Alue ulottuu alle 20 km:n päähän Helsingin keskustasta. Prokkalan läpi vievä Helsingin ja Turun välinen junarata katkaistaan heti vuorka-ajan alettua, jonka jälkeen sitä pitkin kulkevat vain Neuvostoliiton sotilasjunat. Vasta Pariisin rauhansopimuksen ratifioinnin jälkeen suomalaiset junat saavat kulkea Porkkalan alueen halki. Matkustajajunien ikkunat peitetään luukuilla ennen vuokra-alueelle tuloa. Vaunujen eteisissä on aseistettuja neuvostosotilaita vartioisa. Matkustajavaunujen kämälät ovat vuokra-alueella käyttökiellossa, jotta niiden kautta ei voisi tiputella progandaa.

Suuri ikäluokka

Sotavuosina syntyvyys vaihteli rajusti Suomessa. Vuonna 1941 syntyneiden määrä lähenteli 90 000:ää mutta laski vuonna 1942 hiukan yli 60 000:een. Vuonna 1946 syntyi jo 106000 vauvaa, mutta 1947 saavutetaan kaikkien aikojen huippu, maassa syntyi 108 168 lasta. Vuosien 1945-50 suurista ikäluokista suurin on nähnyt päivänvalon. Valtiovaltakin ottaa tämän huomioon, kun hallitus ja SAK neuvottelevat syksyllä palkkasopimuksen. Sopimukseen otetaan mukaan ns. perhelisät, joita on tarkoitus alkaa maksaa vuoden 1948 alusta. Hallitus päättää perhelisiä maksettavaksi palkanmaksun yhteydessä niin, että jokainen alle 17-vuotias huollettava saa 500 markan perhelisän. Vuonna 1948 säädetään uusi laki lapsilisistä, lapsilisät tulevat valtion maksettavaksi.

Pariisin rauhansopimus

Pariisin rauhansopimuksen merkitys Suomen kannalta

Suomi mitätöi Pariisin rauhansopimuksen ja yya-sopimuksen Saksa-pykälät

Pariisin rauha 1947 – toiveet vaihtuivat pettymykseksi

Pariisin rauhansopimus

Suurlähettiläs Jaakko Blomberg: Kylmän sodan päättyminen, Suomi ja Viro

Liittoutuneiden valvontakomissio

Tornin miehet

Valvontakomissio, suomalaiset internoidut ja "uhrilampaat" - uutta tietoa vaikeilta vuosilta
Porkkalan vuokra-alue

Porkkalan vuokrakausi 1944-1956

Suljettu aika

Porkkala tyhjennettiin kymmenessä päivässä

Hangon ja Porkkalan vuokra-alue

Porkkalan palautuksesa 55 vuotta

Porkkalan palautus

Lapsilisä


Lähdeaineisto Kronikka 1900-1999 ISBN 951-35-6529-7

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti